دسته بندی ها

درباره ما

درباره ما

آموسانا یک فروشگاه و مرکز خرید (Market Place) انترنتی در افغانستان است که در سال 1398، مطابق قوانین نافذه کشور تأسیس شده است. مشتریان شرکت میتوانند اجناس شان را در آموسانا فروخته و همچنان محصولات مورد نیاز شان را از آموسانا خریداری کنند. این اجناس شامل تمام محصولات جدید و دست دوم، وسایل عادی و اجناس لوکس، محصولات مُد روز و وسایل کم یاب -وسایلی که مطابق قانوانین نافذه افغانستان جواز داشته باشد- میشود.

چشم انداز تجارتی آموسانا قادر ساختن مشتریان بخاطر خرید بهتر، استفاده از تکنالوژی برای پیشرفت و فراهم نمودن زمینه تجارت برای همه است.  با استفاده از تکنالوژی و انترنت، آموسانا، تجارت های کوچک داخلی، شرکت های  تولیدی ملی و افراد را توانمند ساخته و فرصت های پیشرفت اقتصادی را فراهم میکند.