دسته بندی ها

قوانین

شرایط بازگرداندن اجناس

بخاطر حصول اطمینان کامل مشتری؛ از اجناس خریداری شده، تمام اجناس آموسانا دارای ضمانت سلامت فزیکی یا ضمانت اصلی بودن جنس میباشد. مشتریان محترم باید در هنگام انتخاب جنس و هنگام تحویل گرفتن اطمینان خود را از سالم بودن آنها حاصل کند (تحویل گرفتن جنس توسط مشتری، به معنی تأیید سلامت فزیکی جنس است). با وجود این، مشتریان محترم میتواند اجناس خریداری شده را تا 24 ساعت بعد از تسلیم گیری، در صورت داشتن یکی از مشکلات ذیل دوباره برگشت دهند:

 1. در صورتیکه که جنس با معلوماتی که در سایت درج شده مطابقت نداشته باشد؛
 2. در صورتیکه رنگ جنس مطابق با سفارش مشتری نباشد؛
 3. در صورتیکه تاریخ مصرف جنس فروخته شده گذشته باشد؛
 4. در صورتیکه اندازه/ سایزه جنس مطابق سفارش مشتری نباشد.

بعد از برگشت جنس فروخته شده، بخش مشتریان آموسانا جنس را به صورت دقیق بررسی نموده در صورتیکه موارد بالا درست باشد، جنس را تحویل گرفته و پول مشتری را پرداخت میکند. اما در موارد ذیل مشتری حق برگشت جنس فروخته شده را نداشته و فروشگاه از تحویل گرفتن آن معذرت میخواهد:

 1. در صورتیکه جنس بعد از تحویل به مشتری، آسیب فزیکی ببند؛
 2. در صورتیکه جنس فروخته شده، استفاده شده باشد؛
 3. در صورتیکه کارتن، یا پوش جنس فروخته شده تخریب شده یا بالای آن چیزی نوشته شود؛
 4. در صورتیکه جنس فروخته بخاطر خرابی برق یا گاز، یا عوامل طبیعی و خارجی آسیب ببند.

محصولات ذیل شامل این ماده نبوده و فروشگاه آموسانا از گرفتن دوباره آن، بعد تسلیم گیری توسط مشتری، معذرت میخواهد. مشتریان گرامی باید در هنگام تحویل جنس اطمینان خود را کامل کنند. این اجناس عبارتند از:

 1. کتاب و مجله
 2. کتاب صوتی
 3. مواد آموزشی
 4. سافت ویر/ نرم افزار

چگونه مشتری میتواند از سلامت فزیکی، اصلی بودن جنس، اطمینان حاصل کند

آموسانا به خاطر جذب رضایت مشتریان و حصول اطمینان آنها، مشخصات کامل اجناس را در سایت ذیل کرده و خود را مکلف میداند تا اجناس را مطابق مشخصات ذکر شده در سایت، به مشتری تحویل دهد. بخش تضمین کیفیت فروشگاه، قبل از ارسال محصول به مشتری، جنس را به صورت دقیق چک و بررسی میکند. همچنان مشتری میتواند در هنگام تحویل جنس، اطمینان خود را از سلامت فزیکی و مطابقت آن با مشخصات درج شده در سایت؛ حاصل نماید. در صورتیکه جنس سالم نبوده و مطابق مشخصات ذکر شده نباشد، میتواند از تحویل گرفتن و پرداخت هزینه آن خود داری کند.