دسته بندی ها

چگونگی عرضه خدمات آموسانا

برای خرید از آمو سانا، مشتری میتواند وارد سایت یا اپلیکشن موبایل آمو سانا شده جنس مورد نظرش را انتخاب کند. بعد از فشار دادن دکمه خرید، پروسه خرید شروع میشود. اگر مشتری برای اولین بار از آموسانا خرید میکند  باید فرم مشخصات را که شامل (نام، تخلص، شماره تماس، ایمل آدرس، آدرس ارسال جنس) میشود، خانه پری کرده و برای خود اکاونت درست کند. بعد از ساختن اکاونت، او میتواند وارد اکاونت خود شده بعد از انتخاب جنس و تعداد آن، سفارش ثبت شده و برای مشتری ایمل یا پیام از طریق فروشگاه ارسال میشود. مدت ارسال جنس به آدرس مورد نظر مشتری، نیز در پیام ذکر میشود. مشتریان برای خرید از آموسانا مکلف به عضویت در سایت نیستند، اما عضویت میتواند برای شان مزیت های مانند، معلومات از تخفیف ها، آفرهای جدید و فرصت های موجود را  فراهم سازد. همچنان مشتری میتواند وارد شماره حساب یا اکاونت/ اپلیکشن موبایل خود شده، بعد از جستجوی جنس مورد نیاز، روی دکمه خرید کلیک کند. 

آموسانا اجناس خریداری شده را در شهر کابل در مدت کمتر از 24 ساعت ارسال میکند. اما در سایر شهرهای کشور، نظر به موقعیت و فاصله شهر، میان 3-4 روز را در بر خواهد گرفت. مشتری میتواند قیمت اجناس را دو صورت  پرداخت نماید. در شهر کابل مشتری میتواند قیمت محصول را بعد از تحویل جنس در آدرس مورد نظر، و همچنان از طریق حساب بانکی  پرداخت نماید. اما در ولایات باید هزینه خرید قبل از ارسال جنس به حساب بانکی شرکت پرداخت شود.

آموسانا به خاطر جذب رضایت مشتریان و حصول اطمینان آنها، مشخصات کامل اجناس را در سایت ذکر کرده و خود را مکلف میداند تا اجناس را مطابق مشخصات ذکر شده در سایت، به مشتری تحویل دهد. بخش تضمین کیفیت فروشگاه، قبل از ارسال جنس به مشتری، جنس را به صورت دقیق چک و بررسی میکند. همچنان مشتری میتواند در هنگام تحویل جنس، اطمینان خود را از سلامت فزیکی و مطابقت آن با مشخصات درج شده حاصل نماید. در صورتیکه جنس سالم و مطابق مشخصات ذکر شده نباشد، میتواند از تحویل گرفتن و پرداخت هزینه آن خود داری کند.

شرکت های تولیدی و تجارتی میتوانند اجناس شان را بعد از عقد قرارداد بر اساس توافق و شرایط هر دو جانب و ساختن شماره حساب/ اکاونت مخصوص، اجناس شان را در سایت ثبت کرده و بفروشد.  هم چنان شرکت ها میتوانند اجناس شان را بعد از عقد قرارداد، در سایت و شبکه های اجتماعی شرکت، تبلیغات کرده و برای محصولات خود بازاریابی نماید.

پنج شنبه 6 سرطان 1398 - 12:43:26