دسته بندی ها

معرفی کتاب دایرة المعارف زبان زنان و مردان

دایرة المعارف زبان زنان و مردان به هدف این نوشته شده است که زنان و مردان حرف یک دیگر بهتر درک کنند. میان زنان و مردان همیشه سوی تفاهم وجود دارند، اکثر وقت ها آنها حرفهای یک دیگر را نمیفهمند. نویسنده دلیل آن را تفاوت میان زبان زنان و مردان میدانند. او در بخشی از کتابش مینویسد: خانم های عزیز، قبل از این که فکر کنید: «وای این دیگر چه آدم مزخرفی است...!» صبر کنید. واقعا منظوری بدی ندارم. ولی زبان مردان و زنان با هم تفاوت دارد. زنان بیشتر از اشاره و کنایه استفاده میکنند. برعکس، مردان منظور خود را بدون هیچگونه حسابگری یا بازی با کلمات بیان میکنند.

این اثر با بیان این نکته که زبان زنان و مردان با یکدیگر تفاوت دارد و با پیشنهاد توصیه های کاربردی، به آنها کمک میکند که حرف یکدیگر را بهتر درک کنند، سوء تفاهم میان همدیگر را کاهش داده و به درک متقابل برسند.

بخشی از کتاب:

سکوت از خستگی

… بعد از ساعت 18 به وجود می آید. زن دوست دارد دربارۀ اتفاقات روز با مرد حرف بزند، ولی او اهمیتی نمی دهد. دلیل: مردان برای ساختن یک جملۀ کامل، به زمان طولانی نیاز دارند.

چیزی که زبان آن ها را باز می کند: صبر کردن. به آن ها فشار نیاورید. سوال نکنید! ه ر گ ز! فقط در این صورت است که مردان به حرف می آیند.

سکوت خلاق

… وقتی به وجود می آید که مرد، دربارۀ وظایف بسیار مهم مانند منظم کردن جعبه ابزارش، فکر می کند.

چیزی که زبان آن ها را باز می کند: نباید صحبت کرد. نباید حرف زد و باید به آن ها وقت داد. در این مدت می توانید قدم بزنید یا آشپزی کنید. صحبت کردن، به عنوان کار اصلی زندگی، به هیچ عنوان برای مردان سرگرمی اوقات فراغت نیست.

دو شنبه 11 قوس 1398 - 18:09:08