دسته بندی ها

آموزش گام به گام فزیک میخانیک عالی با داکتر جمشید رسا و استاد وحید اوریا

وضعیت:
موجود
شرایط عمده:
برای سفارشات بیش از 5 عدد به مبلغ 90 افغانی
برند:
انتشارات عازم
قیمت فروش:
100
افغانی
تعداد:

20

به اشتراک بگذارید :

زبان
دری
فروشنده/فروشگاه
انتشارات عازم
گرانتی
سلامت فزیکی و اصالت

این مجموعه در قالب 3 دی وی دی شامل بخش های ذیل میشود:

قوه های موازی؛ تجزیه یک قوه؛ زوج قوه؛ شرایط عمومی تعادل؛ مختصات مرکزی ثقل یک جسم در سیستم کمیات وضیعه؛ قوه؛ قوه های متلاقی؛ محصله قوه ها؛ تعادل کتله نقطه یی؛ قوه متقابل؛ حالات تعادل در اجسام و پایداری؛ تعریف فیزیک میخانیک؛ حرکت یک بعدی؛ موقیعت و تغیر مکان؛ سرعت متوسط؛ سرعت لحظه یی؛ تعجیل یا شتاب؛ شتاب لحظه یی؛ دریافت سرعت؛ دریافت شتاب از معادله سرعت؛ حرکت یکنواخت؛ حرکت الخط یا شتاب ثابت؛ معادله فاصله- زمان در حرکت مستقیم الخط؛ دریافت فاصله معادله از حرکت؛ سقوط آزاد؛ حرکت پرتابی از بالا به پایین؛ حرکت پرتابی از پاین به بالا؛ پرتاب مایل؛ فورمول های پرتاب؛ حل سوالات پرتاب مایل؛ تغییر مکان و سرعت متوسط در پرتاب مایل؛ سرعت لحظه یی؛ شتاب متوسط و شتاب لحظه یی؛ پرتاب افقی؛ دینامیک؛ قوه اصطکاک استاتیکی؛ قانون جاذبه؛ پراشوت؛ لفت؛ مدارهای دایره یی حرکت اقمار مصنوعی؛ حرکت رو سطح مای؛ کار؛ کار و انرژی حرکی؛ کار و انرژی پتانسیل؛ کاری که به وسیله فنر انجام میشود؛ قوه های تحفظی و غیره تحفظی؛ تحفظ انرژی میخانیکی؛ مومنتم خظی؛ قانون امپولس مومنتم؛ تصادم ارتجاعی؛ تصادم غیر ارتجاعی؛ سیال ها؛ فشار سیال؛ فشار اتمسفیر؛ اندازه گیری فشار در مایعات محصور شده.

سایر توضیحات:
این مجموعه برای متعلمین مکتب و کسانی که آمادگی کانکور میگیرند مفید بوده و به آنها در فهم دقیق فزیک میخانکی عالی کمک میکند.
تعداد دیسک:
3
نوع دیسک:
دی وی دی
استادان:
داکتر جمشید رسا و استاد وحید اوریا
مناسب برای:
برای متعلمین مکتب و آمادگی کانکور
ISBN:
978-9936-614-57-4
امتیاز شما
نظر شما: